Menu

Werkwijze

Na aanmelding (telefonisch of via de website) wordt een eerste afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek worden de klachten en de hulpvraag in kaart gebracht. Ook worden sterken kanten van u in kaart gebracht en de eventuele steun die u ervaart in uw omgeving, om ook deze in de behandeling in te kunnen zetten. Zo mogelijk wordt het behandelvoorstel globaal besproken.

Na het eerste gesprek wordt een behandelplan gemaakt. In overleg worden er vervolgafspraken ingepland. Hierbij wordt, wanneer het een behandeling voor een jongvolwassene betreft, ook besproken of het wenselijk is of de ouders bij de behandeling betrokken worden.

Bij De Sas kunt u ook terecht voor e-health, wanneer u het prettig vindt om een deel van de behandeling online te kunnen volgen. In dit geval kan er een portal voor u worden aangemaakt waarbinnen voor u passende modules kunnen worden geplaatst. Op die manier kan u relevante informatie makkelijk teruglezen en oefeningen thuis uitvoeren, waarbij er tussentijds contact is met de behandelaar. 

Over het algemeen is de behandeling kortdurend. Mocht verwacht worden dat de behandeling langer gaat duren, dan wordt dit uiteraard met u besproken.

Tijdens de intakefase en bij de afronding van de behandeling en eventueel tussentijds wordt aan u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten op deze vragenlijst worden gebruikt om goed zicht te houden op de mate van uw klachten en om het effect van de behandeling te kunnen vaststellen. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Vanaf juli 2016 is het wettelijk verplicht ROM toe te passen bij alle behandelingen. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in een grootscheeps nationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerking

De Sas heeft regelmatig overleg met collega's. De Sas werkt wanneer dat nodig of gewenst is, ook samen met collega's waarbij om hun specifieke deskundigheid wordt gevraagd. U kunt daarbij denken aan een systeemtherapeut, klinisch psycholoog, psychiater of psychomotore therapeut.