Menu

Training

Het is mogelijk om bij De Sas een vraag neer te leggen voor een training op maat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan deskundigheidsbevordering of trainingen die zich richten op professionals of vrijwilligers die beroepsmatig met kinderen, jongeren en hun ouders werken. U kunt verder denken aan trainingen gericht op het uitbreiden van de kennis en vaardigheden in de omgang met mensen waarbij sprake is van specifieke psychopathologie. Een andere mogelijkheid kan zijn dat er ondersteuning en training kan worden geboden wanneer sprake is van emotioneel aangrijpende gebeurtenissen of wanneer er een verhoogde kans is om beroepsmatig geconfronteerd te worden met aangrijpende incidenten.

Zomaar een paar suggesties en een beeld van de mogelijkheden die er zijn. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.