Menu

Psychologische hulp

Psychologische hulp

Binnen de verzekerde zorg wordt er gewerkt met een indeling van de zorg die gekoppeld is aan de mate van klachten die iemand heeft.

De volgende indeling wordt hierbij gebruikt:

  • Zelfhulp
  • Zorg via de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Zelfhulp

Er bestaan over verschillende klachten diverse zelfhulpboeken. Ook ontstaan er steeds meer behandelingen via internet, zogenaamde e-health. Deze lichte vorm van hulp is vooral gericht op het voorkomen van psychische klachten. U kunt deze toepassingen gebruiken zonder verwijzing van uw huisarts. Ze zijn meestal gratis en u kunt ze ook meestal anoniem gebruiken. Op de website van Stichting Mirro kunt u voorbeelden vinden van zelfhulpprogramma's die gebruikt kunnen worden bij beginnende en milde klachten.

Huisartsenzorg en POH-GGZ

Wanneer er psychische klachten zijn, gaat iemand in eerste instantie naar een huisarts. De huisarts kan een praktijkondersteuner uit de praktijk vragen om hulp aan u te geven. Als de huisarts of de praktijkondersteuner de gevraagde zorg niet kan bieden, kan hij of zij doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Als de huisarts geen psychische aandoening constateert, dan verwijst de huisarts naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.

BGGZ

In de Basis GGZ (BGGZ) worden mensen behandeld met lichte tot matige psychische problematiek. De Sas biedt behandelingen in het kader van de BGGZ. In de meeste gevallen vindt deze behandeling plaats middels gesprekken op de praktijk. Het is ook mogelijk om de behandeling deels plaats te laten vinden via e-health. Hierbij kan u een deel van de behandeling zelf uitvoeren door stappen uit te voeren die u via internet en mail worden aangereikt. De Sas maakt gebruik van e-health programma's van Praktijkdata.  

Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag van iemand, wordt een zogenaamd ‘zorgproduct’ gestart. Er zijn vier zorgproducten: Kort (300 min.), Middel (500 min.), Intensief (750 min.) en Chronisch. Binnen dit vaste aantal minuten, dient de totale zorg (intake, diagnose, verslaglegging, behandeling, overleg huisarts, e-health, etc.) plaats te vinden.

SGGZ

Wanneer sprake is van ernstige psychische problemen is Specialistische GGZ (SGGZ) aangewezen. Dit kan zijn op het moment dat iemands problemen na behandeling in de BGGZ nog niet voldoende zijn verminderd. Ook kan het zijn dat de psychische problemen niet behandeld kunnen worden in de BGGZ. In deze gevallen verwijst de huisarts iemand door naar de SGGZ.