Menu

Kwaliteit en klachtenregeling

Kwaliteit


De Sas vindt het belangrijk om kwalitatief goede hulp te bieden. Om dit te waarborgen is de behandelaar BIG geregistreerd en lid van diverse beroepsverenigingen. Om deze registraties te blijven behouden zijn er eisen waaraan de behandelaar moet voldoen wat betreft het bieden van kwaliteit, het opdoen van werkervaring, het volgen van nascholing en het voeren van overleg met collega's. Daarnaast beschikt De Sas over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hiermee voldoet de praktijk aan de kwaliteitseisen op basis waarvan zorgverzekeraars kwalitatief verantwoorde zorg kunnen inkopen. Het kwaliteitsstatuut van De Sas is bij de praktijk op te vragen en in te zien.

Visitatie

Praktijk De Sas is begin 2016 met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Klachtenregeling

De Sas vindt het belangrijk om de behandeling zo veel mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Mocht u ondanks de inspanningen van uw hulpverlener een klacht hebben, bespreekt u deze dan eerst met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om de klacht te verhelpen.

Als dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de regio Overijssel van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Deze klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen bij de klachtafhandeling. U kunt uitgebreide informatie hierover vinden op de onderstaande website van de beroepsvereniging:

www.lvvp.info