Menu

Kosten en vergoedingen

Hier zetten we alle informatie over de kosten en vergoedingen op een rij voor u.

Vergoeding voor volwassenen

Psychologische hulp voor volwassenen wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. U betaalt in bijna alle gevallen geen eigen bijdrage. Wel wordt uw eigen risico aangesproken (zie onder). 

De Sas heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract, onder het kopje "Zorgverzekeraars" kunt u hier meer over lezen. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar De Sas een contract mee heeft, dan ontvangt u geen nota. Deze wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Als De Sas geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u dan vergoed krijgt, kan per type verzekering en per zorgverzekeraar verschillen. Bekijk altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Wanneer het om verzekerde zorg gaat, wordt niet per sessie gedeclareerd. In het vergoedingensysteem in de BGGZ wordt er gewerkt met 4 genoemde zorgproducten: Kort (300 min.), Middel (500 min.), Intensief (750 min.) en Chronisch. Wanneer in de intake duidelijk wordt dat iemand ten onrechte is verwezen naar de BGGZ, start er geen behandeling en wordt een ander product gedeclareerd, namelijk het product Onvolledig behandeltraject.  

De tarieven voor deze zorgproducten bedragen:

Prestatie                                       Tarief 2018

 • Kort (BK)                                     € 487,00
 • Middel (BM)                                € 830,00
 • Intensief (BI)                               € 1300,00
 • Chronisch (BC)                           € 1200,00 
 • Onvolledig behandeltraject      € 198,00
 • Onverzekerd product (OVP)     € 95,00
 • Niet tijdig afzeggen                    € 25,00

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. Uw eigen risico wordt om deze reden aangesproken bij het gebruik van psychologische hulp. Voor het verzekeringsjaar 2018 gaat het om een bedrag van € 385,= per jaar. De zorgverzekeraar zal dit bij u in rekening brengen.

Zorgverzekeraars

De Sas heeft ook in 2018 weer met bijna alle zorgverzekeraars een contract:

 • Achmea: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avero Achmea, Aevitae, Nedasco, IAK, Pro Life, AGIS
 • Coöperatie VGZ: VGZ, Univé, St. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, IZA, UMC, IZA-VNG, Aevitae (VGZ)
 • CZ: CZ, Delta Lloyd, Ohra, OWM CZ
 • Menzis: Menzis, AnderZorg
 • Zorg en Zekerheid: ASR, Aevitae (ASR), Ditzo, Eno, OWM Zorg en Zekerheid, IAK, De Amersfoortse, ASR, Beter Dichtbij, ONVZ, StudentsInsured, InsureToStudy
 • DSW - Stad Holland: DSW, OWM Stad Holland, ANNO 12, inTwente Zorgverzekeraar
 • De Friesland Zorgverzekeraar

De Sas heeft geen contract met: Caresq: Caresq, Caresco, Besured, Promovendum, National Academic en iptiQLife.

Bent u verzekerd bij één van de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten, dan krijgt u het zorgtraject vergoed wanneer uw hulpvraag past binnen de BGGZ. Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar De Sas geen contract mee heeft en heeft u een naturapolis, dan krijgt u slechts een deel van de behandeling vergoed. Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar De Sas geen contract mee heeft en heeft u een restitutiepolis, dan is het mogelijk dat de behandeling alsnog volledig vergoed wordt. U wordt aangeraden contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier navraag naar te doen.

Onverzekerde zorg

Zorgverzekeraars vergoeden in de basisverzekering bepaalde behandelingen in de BGGZ niet, zoals bijvoorbeeld behandelingen voor lichte psychische klachten, werkproblemen, relatieproblemen en voor een aanpassingsstoornis. Wilt u wel hulp krijgen in de BGGZ voor deze klachten, dan betaalt u de rekening dus zelf. De rekening wordt in die gevallen maandelijks aan u opgestuurd. U ziet dan op uw rekening OVP staan, wat inhoudt OVerig Product (onverzekerde zorg). In 2018 wordt voor onverzekerde zorg €95,= euro per gesprek (50 min.) in rekening gebracht.

Uitzondering

Het kan zijn dat bovengenoemde klachten samengaan met andere psychische klachten waardoor u wel in aanmerking komt voor een vergoeding van de BGGZ. Overlegt u dit met uw hulpverlener of zorgverzekeraar. Er zijn zorgverzekeraars die in een aanvullende verzekering wel de BGGZ vergoeden voor bovengenoemde klachten. U wordt daarom altijd aangeraden om uw polis te raadplegen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar wanneer u wilt weten welke vergoeding op u van toepassing is. Ook in dit laatstgenoemde geval krijgt u een rekening van De Sas opgestuurd die u zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Afzeggen van een afspraak

Mocht u een keer verhinderd zijn voor uw afspraak, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Dit kan zowel telefonisch (voicemail) als via e-mail. Wanneer afspraken minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt er een deel van het uurtarief in rekening gebracht (€25,00 per sessie). De kosten zijn geheel voor eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.