Menu

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt in dat er nooit informatie uit uw dossier of over u wordt verstrekt aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. In de praktijk zal aan u gevraagd worden of u akkoord gaat met informatieverstrekking aan uw huisarts en of u akkoord gaat met het verstrekken van bepaalde informatie aan uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit niet wilt, kan u dit aangeven en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.

Jaarlijks zijn er veranderingen in de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor vergoeding van de hulp binnen de GGZ in aanmerking te komen. Bepaalde voorwaarden betreffen het aanleveren van informatie aan het DBC-informatiesysteem (DIS) en het leveren van informatie over de ROM aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze gegevens worden anoniem en versleuteld aangeleverd en zijn daarmee dus niet herleidbaar naar personen. De gegevens worden gebruikt in een grootscheeps nationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het aanleveren van deze gegevens. Hiervoor geldt dat uw psycholoog u kan vertellen op welke manier u dit kunt doen.

U heeft zelf het recht om uw dossier in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals een behandelplan, verslagen van gesprekken en correspondentie. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. Het dossier blijft voor 15 jaar bewaard in het archief van uw hulpverlener en zal daarna vernietigd worden. Mocht u uw dossier eerder willen vernietigen dan kan u hiervoor een verzoek indienen bij uw hulpverlener. Deze zal aan u uitleggen op welke manier dit moet gebeuren.

Zie voor meer informatie over deze zaken ook: www.lvvp.info